Hírlevélre feliratkozom:

Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. - ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat Berettyóújfalu
4100 Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1-1. sz.
Tel.: 54/505-260
Fax: 54/505-269
e-mail: ugyfelszolgalat@biharikft.hu

Nyitva tartás
Ügyfélszolgálat
Pénztár
Hétfő
8-12
8-12
Kedd
8-12
8-12
Szerda
7-19
7-19
Csütörtök
8-12
8-12
Péntek
8-12
8-12Ügyfélszolgálat Püspökladány

4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. sz.
Tel./Fax: 54/450-046
e-mail: ugyfelszolgalat.pladany@biharikft.hu

Nyitva tartás
Ügyfélszolgálat
Pénztár
Hétfő
8-12
8-12
Kedd
8-12
8-12
Szerda
8-12, 13-17
8-12, 13-17
Csütörtök
8-12
8-12
Péntek
8-12
8-12Regionális Hulladékkezelő Telep

Szállítás, Hulladékgazdálkodás
4100 Berettyóújfalu, 47. sz. főút 43-44. km
Tel.: 54/702-125
Fax: 54/702-125

Nyitva tartás 
Hétfő-Péntek 8:00 - 16:00Vállalkozói tájékoztatás

Letölthető dokumentumok

Területi általános szerződési feltételek

Adatkezelési Nyilatkozat

Vállalkozási szerződésnyilatkozat (heti 1)
Vállalkozási szerződésnyilatkozat (heti 2)
Vállalkozási szerződésnyilatkozat Derecske (heti 1)
Szerződés felmondás

Tájékoztatás árváltozásról

 
Felhívás
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy az átutalással történő számlakiegyenlítések során a kiegyenlített számla számát szíveskedjenek feltüntetni a közlemény rovatban.
 
Abban az esetben, ha ügyfelünk nem tud elszámolni a hulladéktároló edényével (eltulajdonítás,  vagy súlyos rongálás miatt) 2014 évben a következő díjat kell megfizetnie:
 
- 120 l-es edényzet esetében: 5.500.-Ft+áfa
- 240 l-es edényzet esetében: 8.700.-Ft+áfa

 

Lakossági tájékoztatás

Szüneteltetés
1. Szüneteltetés csak abban az esetben kérhető, ha az ingatlan átmenetileg egy hónapnál hosszabb időre lakatlanná válik. Az ingatlant semmilyen módon (bérlet, szívességi lakáshasználat, stb.) nem hasznosítják. A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a szüneteltetés időszaka alatt bármikor, előzetes bejelentés nélkül jogosult ellenőrizni az ingatlan lakatlanságát.
2. A szüneteltetési kérelmet írásban, előre ( a szüneteltetés kezdő időpontja előtt legalább 8 nappal ) kell beadni, visszamenőleges időszakra nem kérhető szüneteltetés.
3. A szüneteltetés ideje alatt a tároló ürítés céljából nem helyezhető ki, ezt minden ürítés alkalmával ellenőrizzük. Ha mégis kihelyezésre kerül, a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a szüneteltetés teljes időtartamára külön eljárási díjjal növelt összegű közszolgáltatási díj megfizetésére köteles az ingatlanhasználó.
4. Amennyiben a szüneteltetés lejárta előtt tér vissza otthonába az ingatlanhasználó, köteles azt a szolgáltatónál 3 napon belül bejelenteni.
5. Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a szüneteltetés ideje alatt az általa megadott levelezési címre kipostázásra kerülő hulladékkezelési számla fizetési határidőn belül történő befizetéséről.
6. A szüneteltetés lejárta után a hulladékkezelési díj automatikusan tovább számlázódik.
7. Nem kérhet szüneteltetést az, akinek lejárt esedékességű fizetetlen számlája van.
8. A szüneteltetés ideje alatt mentesülnek ügyfeleink a díjfizetés alól.

Részletfizetés

1. Maximum 6 részlet engedélyezhető.
2. Írásban kell a kérelmet benyújtani a megfelelő nyomtatványon.
3. Az ingatlanhasználó köteles a részletfizetés időszaka alatt kipostázásra kerülő aktuális számla megfelelő fizetési határidőre történő befizetésére.
4. Amennyiben a fizetési határidőt a kérelmező nem tartja be, a részletfizetési kedvezményt azonnali hatállyal visszavonjuk, számláit átadjuk behajtásra.
5. Berettyóújfalui lakosok a Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1. sz. alatti, püspökladányi lakosok a Püspökladány, Kossuth u. 6. sz. alatti ügyfélszolgálatunkon fizethetnek, részükre nem küldünk csekket.
6.Kizárólag úgy kérhető részletfizetés, ha a bevonható hátralék, a felmerült költségek,valamint a  késedelmi kamat 20%-át befizeti az ügyfél.
7. Az az ügyfél, akitől egyszer visszavontuk a részletfizetési kedvezményt, újabb részletfizetést nem kérhet.
8. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak behajtásra átadott hátralékra több havi részletfizetés már nem kérhető. Ezt a tartozást csak két részletben van lehetőség kifizetni  ügyfélszolgálatunkon. Amennyiben befizeti a tartozás felét az ügyfelünk, úgy megkérjük a behajtási eljárás felfüggesztését 1 hónapig, amíg befizetésre kerül a második részlet. Erre addig van lehetőség, amíg a NAV nem indítja meg a letiltási eljárást.

Fizetési halasztás
1.A le nem járt fizetési határidejű számlára kérhető.
2. A fizetési határidőt maximum egy hónappal tudjuk meghosszabbítani.
3. Írásban kell a kérelmet benyújtani a megfelelő nyomtatványon.
4. Amennyiben a fizetési határidőt a kérelmező nem tartja be, a fizetési halasztási kedvezményt azonnali hatállyal visszavonjuk, számláját átadjuk behajtásra.


Letölthető dokumentumok

Szüneteltetési kérelem
Részletfizetési kérelem
Fizetés halasztási kérelem
Változásbejelentő lap
Meghatalmazás
Adategyeztető lap
Reklamációs formanyomtatvány
Társasházi szerződés
ED152-Adatszolgáltatás
ED153-Adatszolgáltatás
Lakossági tájékoztató a 60-80 literes edényzet igényléséhez (Zsáka)
Lakossági tájékoztató a 60-80 literes edényzet igényléséhez (Berettyóújfalu, Püspökladány)
Lakossági tájékoztató a 60-80 literes edényzet igényléséhez (kivéve Berettyóújfalu, Püspökladány, Zsáka)
Nyilatkozat a 60-80 literes edényzet használatára