Hírlevélre feliratkozom:

Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. - cégismertető

Szolgáltatásaink elérhetők A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2003. november 20-án alakult, akkori tulajdonosai az 51% tulajdoni hányaddal rendelkező Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.), valamint a 49% tulajdoni hányaddal rendelkező debreceni székhelyű A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út 136. sz.).
2013. 08.06-án az A.K.S.D. Kft. 49 százalékos tulajdonosi részét felvásárolta a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás, ami által 100 százalékos önkormányzati tulajdonba került a cég.
Cégünk a bihari és a sárréti települések települési szilárd hulladékainak korszerű, minden környezetvédelmi előírásnak megfelelő szintű kezelésére jött létre.

A tevékenységünkhöz szükséges alapinfrastruktúra: szigetelt hulladéklerakó, válogatómű, komposztálómű, mérlegház kiépítése az Európai Unió finanszírozásával az ISPA előcsatlakozási alap által valósult meg, a szakmai hátteret a több évtizedes múlttal rendelkező A.K.S.D Kft. biztosította.

A régió vonatkozásában kiemelt figyelmet kíván az élhető környezeti feltételek biztosítása, mely nemcsak az itt élők érdeke, hanem uniós elvárás is a hulladékgazdálkodás tekintetében.
A felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása érdekében meg kell szüntetni a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem megfelelő, bezárt, illetve felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat, az állati hulladéktemetőket, illetve folyékony hulladék fogadóhelyeket.
A 2007. szeptember 01-től beindított szolgáltatásunk lehetővé teszi a régióban lévő valamennyi régi, környezetszennyező szeméttelep felszámolását és rekultivációját.

A heti rendszerességgel történő kommunális és szelektív hulladékgyűjtés, szállítás, a beszállított hulladék lerakással történő ártalmatlanítása, a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatása, bálázása, a szerves hulladékok komposztálása segít a területünkhöz tartozó közel 40.000 ingatlanon élő 95.000 lakos élhető környezetének megóvásában.

Ez „A legtisztább megoldás…”

A szolgáltatási területhez tartozó települések: Ártánd, Bakonszeg, Báránd, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Bihartorda, Bojt, Csökmő, Darvas, Derecske, Esztár, Földes, Furta, Gáborján, Hencida, Kismarja, Komádi, Konyár, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Nagyrábé, Pocsaj, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szentpéterszeg, Szerep, Tetétlen, Tépe, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka.