Hírlevélre feliratkozom:

Document

Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. - cégismertető

Szolgáltatásaink elérhetők

A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2003. november 20-án alakult, akkori tulajdonosai az 51% tulajdoni hányaddal rendelkező Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.), valamint a 49% tulajdoni hányaddal rendelkező debreceni székhelyű A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út 136. sz.). 2013. 08.06-án az A.K.S.D. Kft. 49 százalékos tulajdonosi részét felvásárolta a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás, ami által 100 százalékos önkormányzati tulajdonba került a cég. Cégünk a bihari és a sárréti települések települési szilárd hulladékainak korszerű, minden környezetvédelmi előírásnak megfelelő szintű kezelésére jött létre.

 

A tevékenységünkhöz szükséges alapinfrastruktúra: szigetelt hulladéklerakó, válogatómű, komposztálómű, mérlegház kiépítése az Európai Unió finanszírozásával az ISPA előcsatlakozási alap által valósult meg, a szakmai hátteret a több évtizedes múlttal rendelkező A.K.S.D Kft. biztosította.

 

A régió vonatkozásában kiemelt figyelmet kíván az élhető környezeti feltételek biztosítása, mely nemcsak az itt élők érdeke, hanem uniós elvárás is a hulladékgazdálkodás tekintetében.
A felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása érdekében meg kell szüntetni a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem megfelelő, bezárt, illetve felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat, az állati hulladéktemetőket, illetve folyékony hulladék fogadóhelyeket.
A 2007. szeptember 01-től beindított szolgáltatásunk lehetővé teszi a régióban lévő valamennyi régi, környezetszennyező szeméttelep felszámolását és rekultivációját.

 

A heti rendszerességgel történő kommunális és szelektív hulladékgyűjtés, szállítás, a beszállított hulladék lerakással történő ártalmatlanítása, a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatása, bálázása, a szerves hulladékok komposztálása segít a területünkhöz tartozó közel 40.000 ingatlanon élő 95.000 lakos élhető környezetének megóvásában

 

Ez „A legtisztább megoldás…"

 

A szolgáltatási területhez tartozó települések: Ártánd, Bakonszeg, Báránd, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Bihartorda, Bojt, Csökmő, Darvas, Derecske, Esztár, Földes, Furta, Gáborján, Hencida, Kismarja, Komádi, Konyár, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Nagyrábé, Pocsaj, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szentpéterszeg, Szerep, Tetétlen, Tépe, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka.

 

 

2023. július 01. napjától új hulladékgazdálkodási rendszer határozza meg a lakosság települési hulladékának begyűjtését, kezelését. A jövőben a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja ezen feladatokat végezni, mint Koncessziós Társaság.

A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. eddig ellátott településein július 01-től változnak a szolgáltatást végző, mostantól Régiókoordinátori Közreműködőkként működő cégek személye.

Az ügyfélszolgálati feladatokat továbbra is a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fogja ellátni valamennyi településen.

A Régiókoordinátori Közreműködők listája az alábbi.

Település Régiókoordinátori Közreműködő
Ártánd A.K.S.D. Kft. Debrecen
Bakonszeg Tappe Kft. Békéscsaba
Báránd Nagykusági Kft. Karcag
Bedő A.K.S.D. Kft. Debrecen
Berekböszörmény A.K.S.D. Kft. Debrecen
Berettyóújfalu Bihari Kft. Berettyóújfalu
Bihardancsháza Bihari Kft. Berettyóújfalu
Biharkeresztes Nádudvari Nonprofit Kft.
Biharnagybajom A.K.S.D. Kft. Debrecen
Bihartorda Bihari Kft. Berettyóújfalu
Bojt A.K.S.D. Kft. Debrecen
Csökmő Tappe Kft. Békéscsaba
Darvas Tappe Kft. Békéscsaba
Derecske A.K.S.D. Kft. Debrecen
Esztár A.K.S.D. Kft. Debrecen
Földes Nagykusági Kft. Karcag
Furta Tappe Kft. Békéscsaba
Gáborján A.K.S.D. Kft. Debrecen
Hencida A.K.S.D. Kft. Debrecen
Kismarja A.K.S.D. Kft. Debrecen
Komádi Tappe Kft. Békéscsaba
Konyár A.K.S.D. Kft. Debrecen
Körösszakál Tappe Kft. Békéscsaba
Körösszegapáti A.K.S.D. Kft. Debrecen
Magyarhomorog Tappe Kft. Békéscsaba
Mezőpeterd A.K.S.D. Kft. Debrecen
Mezősas A.K.S.D. Kft. Debrecen
Nagykereki A.K.S.D. Kft. Debrecen
Nagyrábé Bihari Kft. Berettyóújfalu
Pocsaj A.K.S.D. Kft. Debrecen
Püspökladány Nagykusági Kft. Karcag
Sáp Bihari Kft. Berettyóújfalu
Sárrétudvari Bihari Kft. Berettyóújfalu
Szentpéterszeg A.K.S.D. Kft. Debrecen
Szerep Bihari Kft. Berettyóújfalu
Tépe A.K.S.D. Kft. Debrecen
Tetétlen Nádudvari Nonprofit Kft.
Told A.K.S.D. Kft. Debrecen
Tetétlen Nádudvari Nonprofit Kft.
Újiráz Tappe Kft. Békéscsaba
Váncsod A.K.S.D. Kft. Debrecen
Vekerd Tappe Kft. Békéscsaba
Zsáka Tappe Kft. Békéscsaba