Hírlevélre feliratkozom:

gyakran ismételt kérdések - Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.
 

1. Díjhátralék, késedelmes díjfizetés esetén mi az eljárás?
2. Társasházak esetében hogyan történik a díjfizetés?
3. Hogyan lehet megigényelni, illetve lemondani a szolgáltatást?
4. Mikor kötelező a szolgáltatás igénybevétele?
5. Mit értünk kötelező közszolgáltatás alatt?
6. Mennyibe kerül a szemétszállítás?
7. Számlázással kapcsolatos információk
8. Építési törmeléket, nagy mennyiségben felhalmozott kommunális hulladékot, hogyan, hova lehet elszállítani?
9. Lehet kuka helyett szemeteszsákot használni, hol lehet kapni, mennyibe kerül?
10. Megrongálódott kukát hol és hogyan lehet cserélni?
11. Mely esetben nem köteles a szolgáltató elszállítani a hulladékot?
12. Mennyibe kerül a kuka, mikor kell fizetni érte?
13. Milyen esetben lehet lemondani a szolgáltatást, le lehet-e a tárolót adni?
14. Milyen gyakran történik az ürítés?
15. Milyen űrméretű hulladéktároló edények igényelhetőek a lakossági hulladéktároláshoz?
16. Mit nem lehet elhelyezni a gyűjtőedényekben?
17. Milyen területen lát el közszolgáltatást a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.?
18. Hogyan, mikor történik a lomtalanítás?
19. Mi a célja az elkülönített hulladékgyűjtésnek, a hulladék hasznosításának?
20. Hogyan változik a rezsicsökkentés miatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói díj?
21. Milyen hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.?
22. Mikor történik a hulladékok elszállítása?
1. Díjhátralék, késedelmes díjfizetés esetén mi az eljárás?
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. Amennyiben hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtartozás összege eléri a 10.000,- Ft-ot és a díj kiegyenlítésére a fizetési felszólítás kiadását követően sem kerül sor, a díjtartozás behajtása iránti intézkedéseket az NHKV Zrt. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi.

lap tetejére
2. Társasházak esetében hogyan történik a díjfizetés?
Társasházak, lakóközösségek esetében a Társasházi törvény vonatkozó része és az önkormányzati rendelet alapján járunk el. A szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válás az ingatlan használatbavételével (építés, vásárlás) következik be. Ilyenkor az ingatlan tulajdonosának fel kell keresni a szolgáltatót, átvenni a gyűjtőedényt.
Adás-vétel esetén a régi és új tulajdonosnak kötelezettsége az átíratás ügyében eljárni, esetleges tartozásokat rendezni.
Mivel a szolgáltatás díja mindig utólag kerül számlázásra, az átíratáskor rendszerint számlafizetésre is sor kerül. Az Önkormányzati rendelet szerint a Közös képviselő jogosult a szolgáltatóval kapcsolatosan eljárni. Ahol a szolgáltatást közösen veszik igénybe, azaz közösen használják a gyűjtőedényt, a Közös képviselő, megbízottja által átvett edényzet űrméretére vonatkozó egységár szerint készülnek a számlák havonta. Ezeket a számlákat a közös képviselők részére juttatja el a szolgáltató. A számlafelosztás módjáról a lakóközösség dönt. Gyakorlatilag a lakók a közös költség részeként róják le a részüket, melyet a közös képviselő fizet ki egy összegben.

lap tetejére
3. Hogyan lehet megigényelni, illetve lemondani a szolgáltatást?
A szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válás az ingatlan használatbavételével (építés, vásárlás) következik be. Ilyenkor az ingatlan használónak kell keresni a szolgáltatót, átvenni a gyűjtőedényt. Adás-vétel esetén a régi és új tulajdonosnak kötelezettsége az átíratás ügyében eljárni, esetleges tartozásokat rendezni. Mivel a szolgáltatás díja mindig utólag kerül számlázásra, az átíratáskor rendszerint számlafizetésre is sor kerül.

lap tetejére
4. Mikor kötelező a szolgáltatás igénybevétele?
A 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint: ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység igénybevételére köteles és akinek (amelynek) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság rendelkezésére áll.

A magyar állam által kiírt hulladékkoncessziós pályázaton a 35 éves koncessziót a MOL Nyrt. nyerte el. A MOL 100%-os tulajdonában lévő MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a tényleges hulladékgazdálkodási és szervezési feladatok ellátásával a jövőben a koncessziós társaság szerepét tölti be. Az új hulladékgazdálkodási rendszerben a lakossági szolgáltatási díjak változatlanok maradnak, a rezsicsökkentési intézkedéseknek megfelelően.

lap tetejére
5. Mit értünk kötelező közszolgáltatás alatt?
A Ht. 2. § -a szerint

26c. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység: az a kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztevékenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó települési vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékának – ide nem értve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékát –, valamint a természetes személy ingatlanhasználó lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékának átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását és üzemeltetését

27. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás

lap tetejére
6. Mennyibe kerül a szemétszállítás?
A hulladékszállítási közszolgáltatás díj megfizetésére az ingatlan használó, a szolgáltatás igénybevevője kötelezett a szolgáltató által kibocsátott számla alapján. A számla összegét az adott időszak (hónap, negyedév) rendeletben előírt ürítés-gyakoriság és az edényzet űrmérete szerint meghatározott bruttó ürítési ár szabja meg. A közszolgáltatás egységnyi díját a Ht. alapján a miniszter állapítja meg.

lap tetejére
7. Számlázással kapcsolatos információk
Felhívjuk figyelmét, hogy 2023. július 1-jével új hulladékgazdálkodási rendszer fog életbe lépni, melyben a magyarországi települési hulladék begyűjtését, kezelését és számlázását a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja végezni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és befizetésével kapcsolatban 2023. július 1-je után fontos változás lép életbe. Kérjük fokozottan figyeljen a befizetésre vonatkozó változásokra!

A 2023. július 1. napját követő szolgáltatási időszakokra vonatkozó számlákat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja kiállítani az Ön részére, így kérjük Önt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásidíj befizetését – választott fizetési módjának megfelelően – az alábbiak szerint módosítsa!

1.

Banki átutalás esetén kérjük, a következő bankszámla adatokkal indítsa az utalást:
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
OTP Bank
11794008-24030025
Az utalás közlemény rovatában továbbra is meg kell adni a számla sorszámát és azt az egyedi vevő (fizető) azonosítószámot, melyet az átutalni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. A már megszokottak szerint az utalást segítő részletes tájékoztatás (a bankszámla és a közlemény rovatban feltüntetendő adatok pontos ismertetésével) továbbra is megtalálható lesz a számlákon.

2.

Csoportos beszedési megbízás esetén további teendője nincs.

Az NHKV Zrt., mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást a 2023. július 1-jét követően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény erejénél fogva a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni.

3.

Csekkes befizetés esetében a számla mellé már az új kedvezményezett (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) nevére kiállított csekket fogjuk kiküldeni a számla mellékleteként.

4.

Díjnet szolgáltatás/e-számla igénybevétele esetén, amennyiben fizetési módként

- a banki átutalást választotta, kérjük módosítsa a kedvezményezett adatait a fenti, banki átutalás esetében leírtak szerint;
- a csoportos beszedési megbízást választotta, vagy bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki a számláit a felületen, Önnek további teendője nincs.

További információkért látogassa meg a www.mohu.hu és a www.nhkv.hu oldalak egyikét!

lap tetejére
8. Építési törmeléket, nagy mennyiségben felhalmozott kommunális hulladékot, hogyan, hova lehet elszállítani?
Nagyobb mennyiségű hulladék elszállítására igénybe lehet venni a társaság konténeres szállítási szolgáltatását. Saját beszállítás esetén a Berettyóújfalu, 47. sz. főút 43-44. km szelvényében található regionális hulladékkezelő telepen az érvényben lévő átvételi árak kerülnek számlázásra.

lap tetejére
9. Lehet kuka helyett szemeteszsákot használni, hol lehet kapni, mennyibe kerül?
A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. emblémával jelölt hulladékgyűjtő zsák nem helyettesíti a tárolóedényt! Az alkalmanként keletkező hulladéktöbblet (ami már a kukába nem fér) gyűjtésére, tárolására használható. Kiegészítő szolgáltatásként lehet vásárolni a Kft. ügyfélszolgálatain, valamint szerződéses partnereinknél.

lap tetejére
10. Megrongálódott kukát hol és hogyan lehet cserélni?
A tároló edényeket a lakosság részére a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. térítésmentesen bocsátja rendelkezésre saját készleteiből. Ezek természetes elhasználódásból eredő rongálódása esetén a szolgáltató díjmentesen biztosítja az edény cseréjét. Űrméretben, darabszámban is lehet változtatni, ha a lakók, használók száma, rendszeresen keletkező hulladékmennyiség ezt indokolttá teszi. A lakossági tárolók cseréjét végre lehet hajtani személyesen, a Kft. ügyfélszolgálatain.

lap tetejére
11. Mely esetben nem köteles a szolgáltató elszállítani a hulladékot?
Az edénybe csak lakossági szilárd hulladékot lehet tenni. Folyékony, mérgező, veszélyes, az ürítést végző dolgozók testi épségét, egészségét veszélyeztető anyagok belehelyezése tilos. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényekben összetömörödött vagy befagyott, ill. az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlan tulajdonos köteles az edényt üríthetővé használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

lap tetejére
12. Mennyibe kerül a kuka, mikor kell fizetni érte?
A tároló edényeket a szolgáltató díjmentesen biztosítja a lakosság részére kellő darabszámban. Az egyedi sorszámmal ellátott edények megőrzéséért, rendeltetésszerű használatáért viszont a lakosság, mint használó felelősséggel tartozik. A gyűjtőedény nem rendeltetésszerű használata, rongálódása, megsemmisülése esetén keletkezett kárt az ingatlan tulajdonosa, használója köteles megtéríteni a szolgáltató részére. A szolgáltató által rendszeresített edények kereskedelmi forgalomban nem kaphatók. A bárhol vásárolt hasonló, méretben, formában megegyező kukák nem kerülnek ürítésre.

lap tetejére
13. Milyen esetben lehet lemondani a szolgáltatást, le lehet-e a tárolót adni?
Tároló edényt visszaadni abban az esetben lehet, ha az ingatlan lakatlanná válik és hivatalos okirattal tudják ezt igazolni. Időszakosan szüneteltetés kérhető, ha az ingatlan ideiglenesen lakatlanná válik, azaz nem keletkezik kommunális hulladék. A szüneteltetés tényéről az ingatlan használójának írásban kell tájékoztatnia a szolgáltatót. Az időszak kezdő és végidőpontját dátumszerűen kell meghatározni. Szüneteltetés visszamenőlegesen nem igényelhető.

lap tetejére
14. Milyen gyakran történik az ürítés?
Rendelet írja elő az ürítés gyakoriságát a tv. útmutatása szerint köztisztasági, járványügyi szempontokat figyelembe véve. A minimum heti egyszeri ürítés mindenhol kötelező. Heti kétszeri szállítás a társasházaknál történik.

lap tetejére
15. Milyen űrméretű hulladéktároló edények igényelhetőek a lakossági hulladéktároláshoz?
A lakossági szilárd hulladék gyűjtésére, elhelyezésére, elszállítására a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 120, 240 és 1.100-literes űrméretű, a gépi ürítésre rendszeresített tároló edényzetet biztosít a lakosság részére. Lakossági nyilatkozat alapján az önkormányzati rendeleteknek megfelelően 60 és 80 l-es igénybevétel is lehetséges. Szükség esetén több, vagy a fentiekben felsorolt nagyobb űrméretű tároló edény is igényelhető.

lap tetejére
16. Mit nem lehet elhelyezni a gyűjtőedényekben?
Tilos a gyűjtőedényekbe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét.

lap tetejére
17. Milyen területen lát el közszolgáltatást a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.?
Az ügyfélszolgáltatási területhez tartozó települések: Ártánd, Bakonszeg, Báránd, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Bihartorda, Bojt, Csökmő, Darvas, Derecske, Esztár, Földes, Furta, Gáborján, Hencida, Kismarja, Komádi, Konyár, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Nagyrábé, Pocsaj, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szentpéterszeg, Szerep, Tetétlen, Tépe, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka.

2023.07.01-től a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási hulladékszállítást régiókoordinátori közreműködőként Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Bihartorda, Nagyrábé, Sáp, Sárrétudvari, Szerep településen végez. A kétműszakos rend 2023. július 01-től egyműszakossá változik, az eddig megszokott hulladékgyűjtési napok nem változnak, ugyanazon a napon kerül elszállításra a vegyes (kommunális) és az elkülönített (szelektív) hulladék, mint eddig, azonban a szolgáltatók azt kérik, hogy minden ingatlanhasználó az adott gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezze ki a gyűjtőedényt a szokott helyre, ugyanis előfordulhat, hogy nem a megszokott napszakban érkeznek a munkatársaik.

A korábbi szolgáltatási területünkhöz tartozó településeken az alábbi cégek veszik át a hulladékszállítási szolgáltatást:

A.K.S.D. Kft. Debrecen: Ártánd, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Derecske, Esztár, Gáborján, Hencida, Kismarja, Konyár, Körösszegapáti, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Pocsaj, Szentpéterszeg, Tépe, Told, Váncsod

Nádudvari Nonprofit Kft. Nádudvar: Biharnagybajom, Tetétlen

Nagykunsági Kft. Karcag: Báránd, Földes, Püspökladány

Tappe Kft. Békéscsaba: Bakonszeg, Csökmő, Darvas, Furta, Komádi, Körösszakál, Magyarhomorog, Újiráz, Vekerd, Zsáka

lap tetejére
18. Hogyan, mikor történik a lomtalanítás?
Lomtalanítási tudnivalókat az ED64-es dokumentumunk szemlélteti.
Lomtalanítási tudnivalók

lap tetejére
19. Mi a célja az elkülönített hulladékgyűjtésnek, a hulladék hasznosításának?
Az elkülönített hulladékgyűjtésről és a hulladék hasznosításról az ED56 Környezetvédelmi tájékoztató anyagban olvashat.
Hivatkozott dokumentum

lap tetejére
20. Hogyan változik a rezsicsökkentés miatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói díj?
A rezsicsökkentések végrehajtásáról rendelkező 2013. évi LIV. törvény értelmében, a 2013. július 1-jétől alkalmazott árak tekintetében, a közszolgáltató, tájékoztatást nyújt a természetes személy ingatlanhasználók, illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére a rezsicsökkentés végrehajtásának teljesüléséről.
A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90 %-át.
A nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a települési önkormányzat 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott- kedvezmények és mentességek nélküli- teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegét.

lap tetejére
21. Milyen hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.?
Egységes környezethasználati engedéllyel HB/10-KTF00001-21/2016
Gyűjtési engedély HB/03-KTF02310-6/2019
Gyűjtési engedély mód. HB/03-KTF02310-8/2019

lap tetejére
22. Mikor történik a hulladékok elszállítása?
A hulladékok elszállítása a mindenkori aktuális hulladéknaptár szerint történik.

lap tetejére