Hírlevélre feliratkozom:

szolgáltatások - Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.

Lakossági hulladékszállítás:
A régió településein az önkormányzatokkal kötött szerződések alapján a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. látja el a hulladékkezelési közszolgáltatást. Az egyes önkormányzatok a közszolgáltatásra vonatkozó helyi rendeleteikben szabályozták le az önkormányzat, a lakosság és a közszolgáltató kötelezettségeit, lehetőségeit, valamint a szolgáltatás díját. Nem kell szerződést kötni a szolgáltatóval, mivel a helyi rendelet alapján ezen közszolgáltatást a lakosságnak kötelezően kell igénybe venni.

   

Közületi hulladékszállítás:
A gazdálkodó szervezetek, az intézmények, a vállalkozások a szolgáltatóval kötött szerződés alapján vehetik igénybe a hulladékszállítási közszolgáltatást.

   
Szelektív hulladékgyűjtés:
A településeken elhelyezett szeletív hulladék gyűjtőszigeteken lehetőség van a lakosság által otthon külön válogatott papír, PET palack és üveg hulladék külön gyűjtésére és elszállítására.
   

Konténeres szolgáltatás:
Lakossági és közületi ügyfelek igény szerint rendelhetnek konténert különböző hulladékaik elszállítására.

   

Lomtalanítás:
A szolgáltató az illetékes önkormányzat megrendelése alapján végez lomtalanítást. Ennek időpontjáról az önkormányzat dönt, és értesíti a lakosságot.

   

Ügyfélszolgálat Püspökladány:
A lakossági és közületi ügyfelek a szolgáltatással kapcsolatos ügyeiket elintézhetik személyesen, telefonon, levél útján, faxon, e-mailen. Az elérhetőségek pontos adatai az „ELÉRHETŐSÉGEK” menüpontban találhatók meg.

   

Ügyfélszolgálat Berettyóújfalu

   

Központi iroda:
A cég managementje, a titkárság, valamint a gazdasági egység található ebben az irodában. Az elérhetőségek pontos adatai az „ELÉRHETŐSÉGEK” menüpontban találhatók meg.

   

Regionális Hulladékkezelő-telep:
A cég operatív egységei, a szállítási és a hulladékgazdálkodási divíziók találhatók meg a telepen.

   
Hulladékgazdálkodási divízió:
A hulladékgazdálkodási divízió gondoskodik a környezetvédelmi feladatok ellátásáról, a hulladéklerakó, a válogatómű és a komposztálótelep üzemeltetéséről.
   
Szállítási divízió:
A szállítási divízió tevékenységéhez tartozik a települési szilárd hulladékok gyűjtése, szállítása, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítése és a lomtalanítás.
Komposztálás
Komposztálás:
A növényi hulladék megsemmisítésének legrégibb és leginkább környezetbarát módja a komposztkészítés.
A lerakott hulladék szervesanyag-tartalmának csökkentése és újrahasznosítása érdekében tudatosan törekedni kell a komposztálás mind szélesebb körben történő alkalmazására mind önkormányzati, mind lakossági szinten.
Kivizsgálás
Kivizsgálás:
Esetenként, egyeztetés céljából telephelyeiken, lakhelyeiken keresi fel ügyfeleinket munkatársunk a változások gördülékeny ügyintézése érdekében a képen látható gépjárművel, intézkedésre jogosító igazolvánnyal.