Hírlevélre feliratkozom:
Ügyfélszolgálat
4100 Berettyóújfalu
Oláh Zs. u. 1-1. sz.
Tel.: 54/505-260, 80/204-849
Fax: 54/505-269

A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. minőségügyi tevékenysége

− A Társaságunk MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerinti minőségközpontú integrált vállalatirányítási rendszert működtet, tanúsítványunkat 2012-ben szereztük meg. Emellett Társaságunk rendelkezik megfelelőségi véleménnyel is.
− A Társaságunk rendelkezik Etikai kódex-el, amely minőségileg meghatározza munkatársaink viselkedését, kommunikációját a szolgáltatásnyújtást igénybevevők felé.
− A Társaságunk szavatolja a szolgáltatási nyilatkozatában és a meghirdetett szolgáltatási dokumentumokban meghatározottak mindenkori, folyamatos, maradéktalan teljesítését.
− A Társaságunk vezetése folyamatosan nyomon követi és értékeli tevékenységét, figyelembe veszi tevékenységének javításával kapcsolatos észrevételeket. A szolgáltatásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő panaszok intézésének a módját az Integrált Kézikönyvben meghatározottakkal összhangban kezeli és azok soron kívüli, szükségszerinti helyesbítését megoldja.
− A Társaságunk elkötelezett a nyilvánosan elérhető, megtekinthető Integrált politikájában, Alapelv nyilatkozatában, Jövőképében, Küldetésében, Cégfilozófiájában megfogalmazottak megvalósításában.
− A Társaságunk rendelkezik a szolgáltatásnyújtási tevékenységeivel kapcsolatos szavatossági felelősség vállalásával, melynek alapja elsődlegesen a tevékenység végzése során keletező esetleges nem megfelelősségek, káresemények jogszerű döntést követően, biztosítási felelősség vállalással pénzügyi vonatkozásban.
− A Társaságunk rendelkezik a nem megfelelően nyújtott szolgáltatás elemek kivizsgálására, kezelésére, esetleges újbóli elvégzésére vonatkozó folyamatszabályozással.

A Társaság hivatalos szlogenje: „ A legtisztább megoldás…”

Lomtalanítás 2018! Bezárás